Връщане към историята

Kashtata_sepia

Високо, по стръмните западни склонове на Дъбрашкият дял на Западните Родопи на 1020 м. надморска височина се намира една от националните архитектурни легенди – село Ковачевица. Построено в суровите условия на високопланинска среда, но с мек средиземноморски климат, с планинско влияние, носено по поречието на р. Канина, която се врязва в стръмните склонове на землището, село Ковачевица смайва погледа с невероятното си архитектурно богатство.

виж цялата статия

Приказка от камък и дърво

Простотата изведена до съвършенство в архитектурният ансамбъл като цяло и в неговите великолепни детайли е най-голямото достойнство на неподражаемият стил на Ковачевската строително-архитектурна школа. Трудно може да бъде открит другаде толкова безпогрешен архитектурен синтез между природната среда и сътвореното от човешката ръка строително чудо. Днес можем да бъдем благодарни за съществуването на тази приказка от камък и дърво, в която е вградено цялото великолепие на народната душевност, трудолюбие и талант на възрожденска Ковачевица.

виж цялата статия