Приказка от камък и дърво

DSCF3769„В Простотата е най-тънкият вкус“
Огюст Роден

Тази житейска сентенция на великият френски склуптор Огюст Роден най-точно приляга на архитектурният изказ на самородният строителен гений на скромните ковачевски дюлгери. Простотата изведена до съвършенство в архитектурният ансамбъл като цяло и в неговите великолепни детайли е най-голямото достойнство на неподражаемият стил на Ковачевската строително-архитектурна школа. Трудно може да бъде открит другаде толкова безпогрешен архитектурен синтез между природната среда и сътвореното от човешката ръка строително чудо. Днес можем да бъдем благодарни за съществуването на тази приказка от камък и дърво, в която е вградено цялото великолепие на народната душевност, трудолюбие и талант на възрожденска Ковачевица.

Погледнат в исторически аспект, архитектурният облик на селото преди идването на преселниците от Дебърско, Кичевско и Тетовско през 1971 г. е почти заличен. Толкова силна е новата професионална намеса на талантливите майстори-дюлгери в цялостната архитектурна структура, че усвоява постепенно почти всички архитектурни пространства за да остави на нашата съвременност един шедьовър на неповторимо стилно единство.

Източник: Сдружение „Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица“

Comments are closed