Приказка от камък и дърво

Простотата изведена до съвършенство в архитектурният ансамбъл като цяло и в неговите великолепни детайли е най-голямото достойнство на неподражаемият стил на Ковачевската строително-архитектурна школа. Трудно може да бъде открит другаде толкова безпогрешен архитектурен синтез между природната среда и сътвореното от човешката ръка строително чудо. Днес можем да бъдем благодарни за съществуването на тази приказка от камък и дърво, в която е вградено цялото великолепие на народната душевност, трудолюбие и талант на възрожденска Ковачевица.

виж цялата статия

Comments are closed